รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี คนใหม่ รับมอบงานนายกสมาคม

รับมอบงาน – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี คนใหม่ รับมอบงานนายกสมาคม  จากนายฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช  ณ ห้องรับรอง  มทร.ธัญบุรี