นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รณรงค์รับบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รณรงค์รับบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว  ประเทศเนปาล