คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานมุทิตาจิต และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานมุทิตาจิต และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ อาคารโภชนาคาร 2545