สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิดป้ายสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีเปิดป้ายสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี และประชุมเครือข่ายตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558
ณ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี และห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี