ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน ผ่านโครงการ Krungsri Uni Startup 2015

นักศึกษาและคณาจารย์ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน ผ่านโครงการ Krungsri Uni Startup 2015 จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี