บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  กลุ่มสาขาวิชาฟิสิกส์  กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ  กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเคมี กลุ่มชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150603chem_52 20150603physics_07

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี