บรรยากาศกิจกรรม 5ส สาขาวิชาชีววิทยา

20150525bio_15 20150525bio_06

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 5ส ของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา