โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

20150405bio_06 20150405bio_04

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2558 ณ หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี