พิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา”โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก นพคุณ บำรุงพงษ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสังเขป พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และเล่าเรื่องตามเสด็จพระเทพฯ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงที่ 1 เวลา 08.15 – 12.20 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ช่วงที่ 2 เวลา 12.30 – 16.20 น.
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


20150328sci
20150328com_24

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี