โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ นำทีมโดย อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ อาจารย์วานิช โสภาสพ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พื้นที่ชุมชนคลองหก ในการนี้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ถวายภัตตาหารเพลและโคมไฟโซล่าร์เซลล์ ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ทางวัดหว่านบุญ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่อไป

20150328physics_03 20150328physics

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี