โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ

20150323_10 20150323_08

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ ซึ่งมีการอบรมการทำสเปรย์ ตะไคร้กันยุง โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน เรื่องการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ด้วยเครื่องกลั่นไอน้ำ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบึงกาสาม หมู่ที่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี