โครงการ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่ ปีที่ ๑๓

เสวนา – ดร.นาวิน  เยาวพลกุล ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรียนอย่างไรจบออกไปประสบความสำเร็จ”  ในโครงการ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่ ปีที่ ๑๓” ซึ่งเป็นโครงการติวเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

DSC_1808 DSC_1753

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี