อบรมผู้นำนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง”

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดอบรมผู้นำนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง” โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย รอบรู้ รอบรั้ว มทร.ธัญบุรี เทคนิคการประชาสัมพันธ์ที่ดี ระบบการรับนักศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมถึงการนำเสนอแบบวัยทีน ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี

DSC_0169 DSC_0154

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี