ลานศิลปะ

ลานศิลปะ – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ ลานศิลปะ และของขวัญ Show pow(er) ชาวศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ณ ลานอเนกประสงค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

DSC_9791 DSC_9882

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี