ภาพบรรยากาศ งานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “

ภาพบรรยากาศ งานเดินวิ่งการกุศล "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 " วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
DSC_0025 PRO_1239

ภาพถ่ายโดย: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี