คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2558

20150203physic_05 20150203physic_02

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี