โครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จากTaiwan.

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จาก Department of Food Science,National Pingtung University of Science and Technology,Pingtung,Taiwan ในหัวข้อ “Taiwan Microbial Fermented Food Products” ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้อง SC1501 และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

 

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี