คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชมรมพุทธ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ปล่อยนก ปล่อยปลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับชมรมพุทธ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ปล่อยนก ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณบดี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี