การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2558

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2558 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบยิงไกลและแม่นยำ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยิงให้ตรงเป้าที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ในการแข่งครั้งนี้มีนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก 22 โรงเรียน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 ทีม
ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “มงคลลงเป้าเป๊ะ” จากโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ยิงได้ห่างจากเป้า 0.55 เมตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม “ท.ป 5 A ” จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ยิงได้ห่างจากเป้า 0.60 เมตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ” SKR Rocket 1? จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยิงได้ห่างจากเป้า 0.75 เมตร
นอกจากนี้ยังมีทีมที่ได้รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลคือ ได้แก่ ทีม “พุ่งทะยาน” จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา “ท.ป 5 B” จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และ “เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 2? จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว