นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง12 ดูโมเดลตลาดน้ำที่สถาปัต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552