ภาพบรรยากาศ การแข่งขันสอบมาตรฐาน IC3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แข่งขันสอบมาตรฐานIC3 เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2558

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี