คณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี

คณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี