คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดซ้อมย่อยบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดซ้อมย่อยบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี