ศึกษาดูงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอออล์  เบียร์ชนิดต่าง ๆ    น้ำโซดา และน้ำดื่ม ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์  การเยี่ยมชม ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ท้ายสุดนี้ ทางคณะต้องขอบคุณคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของทางบริษัทฯ ที่ได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างดี   ผู้สอนโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วิริวุฒิกร

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี