รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ HD ช่อง ๓๓ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ  ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี