ประชุม RAVTE Executive Board Meeting และ RAVTE General Assembly

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดการประชุม RAVTE Executive Board Meeting  และ RAVTE General Assembly  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี