ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY (อัลบั้ม3)

ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ มานพ แย้มแฟง
คุณวิศรุต อมรึก (นักศึกษา)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์โทรติดต่อ 025493435

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี