ประชุมการตั้งศูนย์ Innovation Center ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมทีโอที จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ Innovation Center ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคณะฯ SC 1306 ในการนี้ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติมาร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี