คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และหลอมรวมใจ  กิจกรรม WE Are A.G.R(วิถีแห่งเรา วิถีแห่งเทคโนฯเกษตร) กิจกรรมลอดซุ้ม และกิจกรรมสานสัมพันธ์ รวมเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี