งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อัลบั้ม ๕)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี