มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี