โครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี