การพัฒนาเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา  “การพัฒนาเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ครั้งที่ ๑” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโครงการพัฒนาชุมชนของคณาจารย์และนักศึกษา และหาแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับมูลนิธิรากแก้ว  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี