ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ดอกไม้อบแห้ง

บันทึกเทปวันที่ 12 กรกฎาคม 2557
ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน ดอกไม้อบแห้ง
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.วนิดา ฉินนะโสด และคณะโทร. 0867863253

บันทึกเทปวัน 19 กรกฎาคม 2557
ตอน : การต่อยอดธุรกิจ ดอกไม้อบแห้ง
ผู้ให้ข้อมูล : นักศึกษาคณะศิลปกรรม
ออฟ: 0838488020
ฟลุค : 0843335862

Website : http://www.dokkaewklong6.com/
E-mail : craft_like@hotmail.com
Facebook: ดอกไม้สดไม่รู้โรย
 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี