ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การผลิตไส้กรอก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

นวัตกรรมสร้างชุมชนโครงการ 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอน การผลิตไส้กรอก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ให้ข้อมูล : ผศ. ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ โทร 087-041-8976
นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเอิบสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี