คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี  “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ฯพลฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ระฆังทอง แก่ผู้เข้ารับรางวัลในงานรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี