ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า เวลา  09.00 – 12.00 น  หัวข้อ “เจาะลึกกัมพูชา : โอกาสและอุปสรรคของไทย” และช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “เจาะลึกเวียดนาม : โอกาสและอุปสรรคของไทย” ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1 ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี