นักศึกษาฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก De La Salle University-Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์  เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี