ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการบริการนักธุรกิจรุ่นใหม่

ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 โดย คุณประวีณ เจียมบุรเศรษฐ์ GLASSTECH ( THAILAND ) CO,LTD.
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี