ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk

รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk บันทึกเทปวันที่ 3 เมษายน 2257
ตอน นโยบายการบริหาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
โดย ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี