มทร.ธัญบุรี หารือความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย  จ.สมุทรปราการ

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี