ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วงตอบโจทย์นวัตกรรม

คุณสิระ เจนจาคะ กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ

  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี