มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพยาบาล

ผศ.สมพงษ์  อังศุภโชติ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การตอนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพยาบาล วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี