คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 2545

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี