การประกวดแพะ งานปศุสัตว์ทับลานแอนด์คาวบอยไนท์ ครั้งที่ 1

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย จัดการประกวดแพะในงานปศุสัตว์ทับลานแอนด์คาวบอยไนท์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เดอะเวโรน่าทับลาน อ.ทับลาน จ.ปราจีนบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี