งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557 (อัลบั้ม 17)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2557
“RAJAMANGALA THANYABURI OPEN HOUSE 2014
ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในงานมีการบรรยายและแนะนำมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตร การเรียนการสอน และการรับสมัครศึกษาต่อเยี่ยมชมบริการภายในอาคาร

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี