พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา มหาราชา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา มหาราชา ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี