โครงการปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 5 สู่บ้านบางแค วันที่ 2 ธันวาคม 2556

คณะอาจารย์และนักศึกษาชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 5 สู่บ้านบางแค  โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี