มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน แก่อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ชาวประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งมอบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี