คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ พระพิรุณเกมส์  ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี